คำแปล elettaria cardamomum แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ elettaria cardamomum อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

elettaria cardamomum แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term elettaria cardamomum was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does elettaria cardamomum mean?
The meaning of elettaria cardamomum .
1. elettaria cardamomum [noun]
Definition : rhizomatous herb of India having aromatic seeds used as seasoning
Synonym : cardamom, cardamon


ETdict.com, Copyright ©