คำแปล elicit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ elicit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

elicit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term elicit was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does elicit mean?
The meaning of elicit .
1. elicit [verb]
Definition : call forth (emotions, feelings, and responses)
Synonym : arouse, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise
ตัวอย่างประโยค
Arouse pity.
Raise a smile.
Evoke sympathy.

2. elicit [verb]
Definition : deduce (a principle) or construe (a meaning)
Synonym : draw out, educe, evoke, extract
ตัวอย่างประโยค
We drew out some interesting linguistic data from the native informant.

3. elicit [verb]
Definition : derive by reason
ตัวอย่างประโยค
Elicit a solution.


ETdict.com, Copyright ©