คำแปล elite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ elite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

elite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. elite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น
Synonym : ruling class, upper class
คำที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น

2. elite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์

3. elite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งดีที่สุด
Synonym : best
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอดเยี่ยมที่สุด

4. elite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว
คำที่เกี่ยวข้อง : แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does elite mean?
The meaning of elite .
1. elite [noun]
Definition : a group or class of persons enjoying superior intellectual or social or economic status
Synonym : elite group

2. elite [adjective]
Definition : selected as the best
Synonym : elect
ตัวอย่างประโยค
An elect circle of artists.
Elite colleges.


ETdict.com, Copyright ©