คำแปล emerge แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ emerge อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

emerge แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. emerge [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรากฏออกมา
Synonym : appear, come out
คำที่เกี่ยวข้อง : ปรากฏตัว, ปรากฏ

2. emerge [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่รู้จัก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does emerge mean?
The meaning of emerge .
1. emerge [verb]
Definition : come out into view, as from concealment
ตัวอย่างประโยค
Suddenly, the proprietor emerged from his office.

2. emerge [verb]
Definition : come out of
Synonym : come forth, come out, egress, go forth, issue
ตัวอย่างประโยค
Water issued from the hole in the wall.
The words seemed to come out by themselves.

3. emerge [verb]
Definition : become known or apparent
ตัวอย่างประโยค
Some nice results emerged from the study.

4. emerge [verb]
Definition : come up to the surface of or rise
ตัวอย่างประโยค
He felt new emotions emerge.

5. emerge [verb]
Definition : happen or occur as a result of something
Synonym : come forth


ETdict.com, Copyright ©