คำแปล enable แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ enable อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

enable แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. enable [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นไปได้
Synonym : empower
คำที่เกี่ยวข้อง : สามารถ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does enable mean?
The meaning of enable .
1. enable [verb]
Definition : render capable or able for some task
ตัวอย่างประโยค
This skill will enable you to find a job on Wall Street.
The rope enables you to secure yourself when you climb the mountain.


ETdict.com, Copyright ©