คำแปล endoscope แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ endoscope อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

endoscope แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. endoscope [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวใช้สอดเข้าไปในร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคหรือผ่าตัด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does endoscope mean?
The meaning of endoscope .
1. endoscope [noun]
Definition : a long slender medical instrument for examining the interior of a bodily organ or performing minor surgery


ETdict.com, Copyright ©