คำแปล energy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ energy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

energy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. energy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกระตือรือร้น
Synonym : forcefulness, liveliness
คำที่เกี่ยวข้อง : ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง

2. energy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พลังงาน
Synonym : force, power, vigor
คำที่เกี่ยวข้อง : กำลัง, พลังงาน, พละกำลัง, เรี่ยวแรง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does energy mean?
The meaning of energy .
1. energy [noun]
Definition : (physics) a thermodynamic quantity equivalent to the capacity of a physical system to do work
the units of energy are joules or ergs
Synonym : free energy
ตัวอย่างประโยค
Energy can take a wide variety of forms.

2. energy [noun]
Definition : forceful exertion
Synonym : vigor, vigour, zip
ตัวอย่างประโยค
He plays tennis with great energy.
He's full of zip.

3. energy [noun]
Definition : enterprising or ambitious drive
Synonym : get-up-and-go, push
ตัวอย่างประโยค
Europeans often laugh at American energy.

4. energy [noun]
Definition : an imaginative lively style (especially style of writing)
Synonym : muscularity, vigor, vigour, vim
ตัวอย่างประโยค
His writing conveys great energy.
A remarkable muscularity of style.

5. energy [noun]
Definition : a healthy capacity for vigorous activity
Synonym : vim, vitality
ตัวอย่างประโยค
Jogging works off my excess energy.
He seemed full of vim and vigor.

6. energy [noun]
Definition : any source of usable power
ตัวอย่างประโยค
The DOE is responsible for maintaining the energy policy.

7. energy [noun]
Definition : the federal department responsible for maintaining a national energy policy of the United States
created in 1977
Synonym : department of energy, doe, energy department


ETdict.com, Copyright ©