คำแปล enforce แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ enforce อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

enforce แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. enforce [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้กำลังบังคับให้ปฏิบัติตาม
Synonym : coerce, compel, force
คำที่เกี่ยวข้อง : บังคับให้ทำ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does enforce mean?
The meaning of enforce .
1. enforce [verb]
Definition : ensure observance of laws and rules
Synonym : apply, implement
ตัวอย่างประโยค
Apply the rules to everyone.

2. enforce [verb]
Definition : compel to behave in a certain way
Synonym : impose
ตัวอย่างประโยค
Social relations impose courtesy.


ETdict.com, Copyright ©