คำแปล engage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ engage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

engage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. engage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อสู้
Synonym : fight
คำที่เกี่ยวข้อง : สู้รบ, รบ

2. engage [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อสู้
Synonym : fight
คำที่เกี่ยวข้อง : สู้รบ, รบ

3. engage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เริ่มทำงาน
Synonym : activate
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่มเดินเครื่องทำงาน

4. engage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีส่วนร่วม
Synonym : involve, take part in

5. engage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ว่าจ้าง
Synonym : employ, hire
คำที่เกี่ยวข้อง : จ้างให้ทำงาน

6. engage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หมั้นหมาย
Synonym : betroth


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does engage mean?
The meaning of engage .
1. engage [verb]
Definition : carry out or participate in an activity
be involved in
Synonym : prosecute, pursue
ตัวอย่างประโยค
She pursued many activities.
They engaged in a discussion.

2. engage [verb]
Definition : consume all of one's attention or time
Synonym : absorb, engross, occupy
ตัวอย่างประโยค
Her interest in butterflies absorbs her completely.

3. engage [verb]
Definition : engage or hire for work
Synonym : employ, hire
ตัวอย่างประโยค
They hired two new secretaries in the department.
How many people has she employed?.

4. engage [verb]
Definition : ask to represent
of legal counsel
ตัวอย่างประโยค
I'm retaining a lawyer.

5. engage [verb]
Definition : give to in marriage
Synonym : affiance, betroth, plight

6. engage [verb]
Definition : get caught
ตัวอย่างประโยค
Make sure the gear is engaged.

7. engage [verb]
Definition : carry on (wars, battles, or campaigns)
Synonym : wage
ตัวอย่างประโยค
Napoleon and Hitler waged war against all of Europe.

8. engage [verb]
Definition : hire for work or assistance
Synonym : enlist
ตัวอย่างประโยค
Engage aid, help, services, or support.

9. engage [verb]
Definition : engage for service under a term of contract
Synonym : charter, hire, lease, rent, take
ตัวอย่างประโยค
We took an apartment on a quiet street.
Let's rent a car.
Shall we take a guide in Rome?.

10. engage [verb]
Definition : keep engaged
Synonym : lock, mesh, operate
ตัวอย่างประโยค
Engaged the gears.


ETdict.com, Copyright ©