คำแปล entail แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ entail อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

entail แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. entail [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งผลซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
Synonym : conduce


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does entail mean?
The meaning of entail .
1. entail [noun]
Definition : land received by fee tail

2. entail [noun]
Definition : the act of entailing property
the creation of a fee tail from a fee simple

3. entail [verb]
Definition : have as a logical consequence
Synonym : imply, mean
ตัวอย่างประโยค
The water shortage means that we have to stop taking long showers.

4. entail [verb]
Definition : impose, involve, or imply as a necessary accompaniment or result
Synonym : implicate
ตัวอย่างประโยค
What does this move entail?.

5. entail [verb]
Definition : limit the inheritance of property to a specific class of heirs
Synonym : fee-tail


ETdict.com, Copyright ©