คำแปล entire แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ entire อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

entire แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. entire [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งหมด
Synonym : whole
คำที่เกี่ยวข้อง : ทั้งมวล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does entire mean?
The meaning of entire .
1. entire [noun]
Definition : uncastrated adult male horse
Synonym : stallion

2. entire [adjective]
Definition : constituting the full quantity or extent
complete
Synonym : full, total
ตัวอย่างประโยค
An entire town devastated by an earthquake.
Gave full attention.
A total failure.

3. entire [adjective]
Definition : constituting the undiminished entirety
lacking nothing essential especially not damaged
Synonym : intact, integral
ตัวอย่างประโยค
A local motion keepeth bodies integral.
Was able to keep the collection entire during his lifetime.
Fought to keep the union intact.

4. entire [adjective]
Definition : (of leaves or petals) having a smooth edge
not broken up into teeth or lobes

5. entire [adjective]
Definition : (used of domestic animals) sexually competent
Synonym : intact
ตัวอย่างประโยค
An entire horse.


ETdict.com, Copyright ©