คำแปล entree แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ entree อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

entree แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term entree was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does entree mean?
The meaning of entree .
1. entree [noun]
Definition : the principal dish of a meal
Synonym : main course

2. entree [noun]
Definition : the right to enter
Synonym : access, accession, admission, admittance

3. entree [noun]
Definition : something that provides access (to get in or get out)
Synonym : entrance, entranceway, entry, entryway
ตัวอย่างประโยค
They waited at the entrance to the garden.
Beggars waited just outside the entryway to the cathedral.

4. entree [noun]
Definition : the act of entering
ตัวอย่างประโยค
She made a graceful entree into the ballroom.


ETdict.com, Copyright ©