คำแปล entropy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ entropy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

entropy แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term entropy was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does entropy mean?
The meaning of entropy .
1. entropy [noun]
Definition : (communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome
Synonym : information, selective information
ตัวอย่างประโยค
The signal contained thousands of bits of information.

2. entropy [noun]
Definition : (thermodynamics) a thermodynamic quantity representing the amount of energy in a system that is no longer available for doing mechanical work
Synonym : randomness, s
ตัวอย่างประโยค
Entropy increases as matter and energy in the universe degrade to an ultimate state of inert uniformity.


ETdict.com, Copyright ©