คำแปล eve แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ eve อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

eve แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Eve [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล

2. eve [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง : วันก่อนวันเทศกาล, คืนก่อนวันเทศกาล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does eve mean?
The meaning of eve .
1. eve [noun]
Definition : (Old Testament) Adam's wife in Judeo-Christian mythology: the first woman and mother of the human race
God created Eve from Adam's rib and placed Adam and Eve in the Garden of Eden

2. eve [noun]
Definition : the day before
ตัวอย่างประโยค
He always arrives on the eve of her departure.

3. eve [noun]
Definition : the period immediately before something
ตัวอย่างประโยค
On the eve of the French Revolution.

4. eve [noun]
Definition : the latter part of the day (the period of decreasing daylight from late afternoon until nightfall)
Synonym : even, evening, eventide
ตัวอย่างประโยค
He enjoyed the evening light across the lake.


ETdict.com, Copyright ©