คำแปล event แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ event อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

event แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. event [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแข่งขันกีฬา
Synonym : competition, contest

2. event [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลลัพธ์ (คำโบราณ)
Synonym : consequence, outcome, result
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลที่ได้, ผล

3. event [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุการณ์สำคัญ
Synonym : happening, incident, occurrence


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does event mean?
The meaning of event .
1. event [noun]
Definition : something that happens at a given place and time

2. event [noun]
Definition : a special set of circumstances
Synonym : case
ตัวอย่างประโยค
In that event, the first possibility is excluded.
It may rain in which case the picnic will be canceled.

3. event [noun]
Definition : a phenomenon located at a single point in space-time
the fundamental observational entity in relativity theory

4. event [noun]
Definition : a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon
Synonym : consequence, effect, issue, outcome, result, upshot
ตัวอย่างประโยค
The magnetic effect was greater when the rod was lengthwise.
His decision had depressing consequences for business.
He acted very wise after the event.


ETdict.com, Copyright ©