คำแปล everyone แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ everyone อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

everyone แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. everyone [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : ทุกคน
Synonym : everybody, every person
คำที่เกี่ยวข้อง : ทุกท่าน


The term everyone was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©