คำแปล excellent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ excellent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

excellent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. excellent [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ยอดเยี่ยม
Synonym : superior, outstanding
คำที่เกี่ยวข้อง : ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does excellent mean?
The meaning of excellent .
1. excellent [adjective]
Definition : very good
of the highest quality
Synonym : fantabulous, first-class, splendid
ตัวอย่างประโยค
Made an excellent speech.
The school has excellent teachers.
A first-class mind.


ETdict.com, Copyright ©