คำแปล executive แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ executive อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

executive แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. executive [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับการบริหาร
Synonym : administrative, menagerial
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับการดำเนินการ

2. executive [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้บริหาร
Synonym : administrator, director, manager
คำที่เกี่ยวข้อง : นักบริหาร, ผู้มีอำนาจบริหาร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does executive mean?
The meaning of executive .
1. executive [noun]
Definition : a person responsible for the administration of a business
Synonym : executive director

2. executive [noun]
Definition : persons who administer the law

3. executive [noun]
Definition : someone who manages a government agency or department
Synonym : administrator

4. executive [adjective]
Definition : having the function of carrying out plans or orders etc.
ตัวอย่างประโยค
The executive branch.


ETdict.com, Copyright ©