คำแปล exempt แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ exempt อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

exempt แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. exempt [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ได้รับการยกเว้น
Synonym : exceptional, excluded, privileged
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งยกเว้น

2. exempt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ได้รับการยกเว้น
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ได้รับการยกเว้น

3. exempt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยกเว้น
Synonym : grant, immunity, release
คำที่เกี่ยวข้อง : ละเว้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does exempt mean?
The meaning of exempt .
1. exempt [verb]
Definition : grant relief or an exemption from a rule or requirement to
Synonym : free, relieve
ตัวอย่างประโยค
She exempted me from the exam.

2. exempt [verb]
Definition : grant exemption or release to
Synonym : excuse, let off, relieve
ตัวอย่างประโยค
Please excuse me from this class.

3. exempt [adjective]
Definition : (of persons) freed from or not subject to an obligation or liability (as e.g. taxes) to which others or other things are subject
ตัวอย่างประโยค
A beauty somehow exempt from the aging process.
Exempt from jury duty.
Only the very poorest citizens should be exempt from income taxes.

4. exempt [adjective]
Definition : (of goods or funds) not subject to taxation
Synonym : nontaxable
ตัวอย่างประโยค
The funds of nonprofit organizations are nontaxable.
Income exempt from taxation.


ETdict.com, Copyright ©