คำแปล fact แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fact อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fact แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fact [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความจริง
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง

2. fact [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนของข้อมูล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fact mean?
The meaning of fact .
1. fact [noun]
Definition : a piece of information about circumstances that exist or events that have occurred
ตัวอย่างประโยค
First you must collect all the facts of the case.

2. fact [noun]
Definition : a statement or assertion of verified information about something that is the case or has happened
ตัวอย่างประโยค
He supported his argument with an impressive array of facts.

3. fact [noun]
Definition : an event known to have happened or something known to have existed
ตัวอย่างประโยค
Your fears have no basis in fact.
How much of the story is fact and how much fiction is hard to tell.

4. fact [noun]
Definition : a concept whose truth can be proved
ตัวอย่างประโยค
Scientific hypotheses are not facts.


ETdict.com, Copyright ©