คำแปล fan แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fan อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fan แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พัดลม
Synonym : blower, vane, ventilator
คำที่เกี่ยวข้อง : พัด, สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพัด, เครื่องระบายอากาศ

2. fan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องหว่านข้าว

3. fan [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระพือ

4. fan [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พัด
Synonym : amplify, magnify
Antonym : reduce
คำที่เกี่ยวข้อง : กระพือ, กระจาย, ระบายอากาศ

5. fan [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แผ่ออกเป็นรูปพัด

6. fan [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แผ่ออกเป็นรูปพัด

7. fan [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Synonym : admirer, devotee
คำที่เกี่ยวข้อง : คนหลงใหล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fan mean?
The meaning of fan .
1. fan [noun]
Definition : a device for creating a current of air by movement of a surface or surfaces

2. fan [noun]
Definition : an enthusiastic devotee of sports
Synonym : rooter, sports fan

3. fan [noun]
Definition : an ardent follower and admirer
Synonym : buff, devotee, lover

4. fan [verb]
Definition : strike out (a batter), (of a pitcher)

5. fan [verb]
Definition : make (an emotion) fiercer
ตัวอย่างประโยค
Fan hatred.

6. fan [verb]
Definition : agitate the air

7. fan [verb]
Definition : separate the chaff from by using air currents
Synonym : winnow
ตัวอย่างประโยค
She stood there winnowing chaff all day in the field.


ETdict.com, Copyright ©