คำแปล fanny แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fanny อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fanny แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fanny [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ก้น (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง : อวัยวะเพศหญิง

2. fanny [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : อวัยวะเพศหญิง

3. fanny [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำเรียกผู้หญิง (มีความหมายว่างเป็นวัตถุทางเพศ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fanny mean?
The meaning of fanny .
1. fanny [noun]
Definition : the fleshy part of the human body that you sit on
Synonym : arse, ass, backside, behind, bottom, bum, buns, butt, buttocks, can, derriere, fundament, hind end, hindquarters, keister, nates, posterior, prat, rear
ตัวอย่างประโยค
He deserves a good kick in the butt.
Are you going to sit on your fanny and do nothing?.

2. fanny [noun]
Definition : external female sex organs
Synonym : female genital organ, female genitalia, female genitals
ตัวอย่างประโยค
In England `fanny' is vulgar slang for female genitals.


ETdict.com, Copyright ©