คำแปล fashion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fashion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fashion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fashion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แฟชั่น
Synonym : manner, method, style
คำที่เกี่ยวข้อง : รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม

2. fashion [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรูปร่าง
Synonym : create, make, shape
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นลวดลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fashion mean?
The meaning of fashion .
1. fashion [noun]
Definition : how something is done or how it happens
Synonym : manner, mode, style, way
ตัวอย่างประโยค
Her dignified manner.
His rapid manner of talking.
Their nomadic mode of existence.
In the characteristic New York style.
A lonely way of life.
In an abrasive fashion.

2. fashion [noun]
Definition : characteristic or habitual practice

3. fashion [noun]
Definition : the latest and most admired style in clothes and cosmetics and behavior

4. fashion [noun]
Definition : consumer goods (especially clothing) in the current mode

5. fashion [verb]
Definition : make out of components (often in an improvising manner)
Synonym : forge
ตัวอย่างประโยค
She fashioned a tent out of a sheet and a few sticks.


ETdict.com, Copyright ©