คำแปล favorite แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ favorite อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

favorite แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโปรด
Synonym : darling, favored one
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน

2. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโปรด
Synonym : darling, favored one
คำที่เกี่ยวข้อง : หัวโปรด, หัวแก้วหัวแหวน

3. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความนิยมชมชอบ

4. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความนิยมชมชอบ

5. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเก็ง
Synonym : preference, choice

6. favorite [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเก็ง
Synonym : preference, choice

7. favorite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
Synonym : adored, beloved, preferred
Antonym : unwanted,unpopular
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ

8. favorite [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นที่โปรดปราน
Synonym : adored, beloved, preferred
Antonym : unwanted,unpopular
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does favorite mean?
The meaning of favorite .
1. favorite [noun]
Definition : something regarded with special favor or liking
Synonym : favourite
ตัวอย่างประโยค
That book is one of my favorites.

2. favorite [noun]
Definition : a special loved one
Synonym : darling, dearie, deary, ducky, favourite, pet

3. favorite [noun]
Definition : a competitor thought likely to win
Synonym : favourite, front-runner

4. favorite [adjective]
Definition : appealing to the general public
Synonym : favourite
ตัวอย่างประโยค
A favorite tourist attraction.

5. favorite [adjective]
Definition : preferred above all others and treated with partiality
Synonym : best-loved, favored, favourite, pet, preferent, preferred
ตัวอย่างประโยค
The favored child.


ETdict.com, Copyright ©