คำแปล feed back แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ feed back อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

feed back แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. feed back [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ส่งกลับไปยัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does feed back mean?
The meaning of feed back .
1. feed back [verb]
Definition : submit (information) again to a program or automatic system
Synonym : resubmit

2. feed back [verb]
Definition : respond to a query or outcome

3. feedback [noun]
Definition : the process in which part of the output of a system is returned to its input in order to regulate its further output
Synonym : feedback

4. feedback [noun]
Definition : response to an inquiry or experiment
Synonym : feedback


ETdict.com, Copyright ©