คำแปล fell แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fell อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fell แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

fell (verb) : fall
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fell [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 ของ fall

2. fell [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : โค่น
Synonym : chop down, cut down
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ล้มลง, ทำให้ร่วงลงมา

3. fell [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดุร้าย
Synonym : barbarous, vicious
คำที่เกี่ยวข้อง : ร้ายกาจ, โหดร้าย

4. fell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่หลบซ่อนของสัตว์

5. fell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนังสัตว์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fell mean?
The meaning of fell .
1. fell [noun]
Definition : the dressed skin of an animal (especially a large animal)
Synonym : hide

2. fell [noun]
Definition : seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges
Synonym : felled seam

3. fell [noun]
Definition : the act of felling something (as a tree)

4. fell [verb]
Definition : cause to fall by or as if by delivering a blow
Synonym : cut down, drop, strike down
ตัวอย่างประโยค
Strike down a tree.
Lightning struck down the hikers.

5. fell [verb]
Definition : pass away rapidly
Synonym : fly, vanish
ตัวอย่างประโยค
Time flies like an arrow.
Time fleeing beneath him.

6. fell [verb]
Definition : sew a seam by folding the edges

7. fell [adjective]
Definition : (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering
Synonym : barbarous, brutal, cruel, roughshod, savage, vicious
ตัวอย่างประโยค
A barbarous crime.
Brutal beatings.
Cruel tortures.
Stalin's roughshod treatment of the kulaks.
A savage slap.
Vicious kicks.


ETdict.com, Copyright ©