คำแปล female แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ female อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

female แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. female [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สตรี
Synonym : girl, lady, woman
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้หญิง, เพศหญิง, เพศเมีย

2. female [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับสตรี
Synonym : ladylike, womanly, womanlike
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับผู้หญิง

3. female [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับเพศหญิง
Synonym : reproductive, fertile
Antonym : masculine,male
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับเพศเมีย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does female mean?
The meaning of female .
1. female [noun]
Definition : an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)

2. female [noun]
Definition : a person who belongs to the sex that can have babies
Synonym : female person

3. female [adjective]
Definition : being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop
ตัวอย่างประโยค
A female heir.
Female holly trees bear the berries.

4. female [adjective]
Definition : characteristic of or peculiar to a woman
Synonym : distaff
ตัวอย่างประโยค
Female sensitiveness.
Female suffrage.

5. female [adjective]
Definition : for or pertaining to or composed of women or girls
ตัวอย่างประโยค
The female lead in the play.
A female chorus.


ETdict.com, Copyright ©