คำแปล fever แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fever อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fever แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fever [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเป็นไข้
Synonym : pyrexia, delirium, feverishness, heat
Antonym : cold,coldness
คำที่เกี่ยวข้อง : การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fever mean?
The meaning of fever .
1. fever [noun]
Definition : a rise in the temperature of the body
frequently a symptom of infection
Synonym : febricity, febrility, feverishness, pyrexia

2. fever [noun]
Definition : intense nervous anticipation
ตัวอย่างประโยค
In a fever of resentment.


ETdict.com, Copyright ©