คำแปล fiber แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fiber อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fiber แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fiber [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เส้นใย
Synonym : fibril, filament, thread
คำที่เกี่ยวข้อง : ไฟเบอร์, สิ่งที่เป็นเส้นใย

2. fiber [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง : โครงสร้างพื้นฐาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fiber mean?
The meaning of fiber .
1. fiber [noun]
Definition : a slender and greatly elongated substance capable of being spun into yarn
Synonym : fibre

2. fiber [noun]
Definition : coarse, indigestible plant food low in nutrients
its bulk stimulates intestinal peristalsis
Synonym : roughage

3. fiber [noun]
Definition : any of several elongated, threadlike cells (especially a muscle fiber or a nerve fiber)
Synonym : fibre

4. fiber [noun]
Definition : the inherent complex of attributes that determines a persons moral and ethical actions and reactions
Synonym : character, fibre
ตัวอย่างประโยค
Education has for its object the formation of character.

5. fiber [noun]
Definition : a leatherlike material made by compressing layers of paper or cloth
Synonym : fibre, vulcanized fiber


ETdict.com, Copyright ©