คำแปล fifth แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fifth อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fifth แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fifth [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลำดับที่ห้า
คำที่เกี่ยวข้อง : อันที่ห้า

2. fifth [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ลำดับที่ห้า
คำที่เกี่ยวข้อง : อันที่ห้า

3. fifth [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ลำดับที่ห้า
คำที่เกี่ยวข้อง : อันที่ห้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fifth mean?
The meaning of fifth .
1. fifth [noun]
Definition : a quantity of liquor equal to one fifth of a United States gallon

2. fifth [noun]
Definition : position five in a countable series of things
ตัวอย่างประโยค
He was fifth out of several hundred runners.

3. fifth [noun]
Definition : one part in five equal parts
Synonym : fifth part, one-fifth, twenty percent

4. fifth [noun]
Definition : the musical interval between one note and another five notes away from it

5. fifth [adjective]
Definition : coming next after the fourth and just before the sixth in position
Synonym : 5th


ETdict.com, Copyright ©