คำแปล fighting แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fighting อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fighting แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term fighting was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fighting mean?
The meaning of fighting .
1. fighting [noun]
Definition : the act of fighting
any contest or struggle
Synonym : combat, fight, scrap
ตัวอย่างประโยค
A fight broke out at the hockey game.
There was fighting in the streets.
The unhappy couple got into a terrible scrap.

2. fighting [adjective]
Definition : engaged in or ready for military or naval operations
Synonym : active, combat-ready
ตัวอย่างประโยค
On active duty.
The platoon is combat-ready.
Review the fighting forces.


ETdict.com, Copyright ©