คำแปล fin แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fin อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fin แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ครีบ (ปลา)
Synonym : flipper, paddle, ridge, spine
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน)

2. fin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ
Synonym : flipper

3. fin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มือหรือแขน (คำสแลง)

4. fin [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ว่ายน้ำโดยการใช้ตีนกบ

5. fin [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตัดครีบปลา

6. fin [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ธนบัตรห้าดอลลาร์ (คำสแลง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fin mean?
The meaning of fin .
1. fin [noun]
Definition : the cardinal number that is the sum of four and one
Synonym : 5, cinque, five, fivesome, little phoebe, pentad, phoebe, quint, quintet, quintuplet, v

2. fin [noun]
Definition : one of a pair of decorations projecting above the rear fenders of an automobile
Synonym : tail fin, tailfin

3. fin [noun]
Definition : one of a set of parallel slats in a door or window to admit air and reject rain
Synonym : louver, louvre

4. fin [noun]
Definition : a shoe for swimming
the paddle-like front is an aid in swimming (especially underwater)
Synonym : flipper

5. fin [noun]
Definition : a stabilizer on a ship that resembles the fin of a fish

6. fin [noun]
Definition : organ of locomotion and balance in fishes and some other aquatic animals

7. fin [verb]
Definition : equip (a car) with fins

8. fin [verb]
Definition : propel oneself through the water in a finning motion

9. fin [verb]
Definition : show the fins above the water while swimming
Synonym : break water
ตัวอย่างประโยค
The sharks were finning near the surface.


ETdict.com, Copyright ©