คำแปล fink แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fink อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fink แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สายของตำรวจ (คำสแลง)
Synonym : stool pigeon, informer
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ให้ข้อมูลลับ

2. fink [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายกับตำรวจ (คำสแลง)
Synonym : squeal
คำที่เกี่ยวข้อง : แจ้งความลับกับตำรวจ

3. fink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่ยังทำงานในขณะที่คนอื่นผละงานประท้วง (คำสแลง)
Synonym : strikebreaker, scab
คำที่เกี่ยวข้อง : คนงานที่ไม่ยอมหยุดงานขณะมีการประท้วงหยุดงาน

4. fink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สายลับของกรรมกร (คำสแลง)

5. fink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่น่ารังเกียจ (คำสแลง)
Synonym : unpleasant person


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fink mean?
The meaning of fink .
1. fink [noun]
Definition : someone acting as an informer or decoy for the police
Synonym : canary, sneak, sneaker, snitch, snitcher, stool pigeon, stoolie, stoolpigeon

2. fink [verb]
Definition : take the place of work of someone on strike
Synonym : blackleg, rat, scab

3. fink [verb]
Definition : confess to a punishable or reprehensible deed, usually under pressure
Synonym : confess, squeal


ETdict.com, Copyright ©