คำแปล fiscal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fiscal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fiscal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fiscal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับการเงิน
Synonym : financial
คำที่เกี่ยวข้อง : เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fiscal mean?
The meaning of fiscal .
1. fiscal [adjective]
Definition : involving financial matters
Synonym : financial
ตัวอย่างประโยค
Fiscal responsibility.


ETdict.com, Copyright ©