คำแปล for good แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ for good อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

for good แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. for good [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ถาวร
คำที่เกี่ยวข้อง : ตลอดไป, ตลอดกาล, ช่วนิรันดร์

2. for good [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ตลอดกาล
คำที่เกี่ยวข้อง : ชั่วนิรันดร์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does for good mean?
The meaning of for good .
1. for good [adverb]
Definition : for a long time without essential change
Synonym : permanently
ตัวอย่างประโยค
He is permanently disabled.


ETdict.com, Copyright ©