คำแปล for sure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ for sure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

for sure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. for sure [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : อย่างแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างไม่ต้องสงสัย

2. for sure [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : อย่างแน่นอน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does for sure mean?
The meaning of for sure .
1. for good measure [adverb]
Definition : in addition (as to close a deal)
Synonym : for good measure
ตัวอย่างประโยค
The car salesman threw in the radio, for good measure.

2. for sure [adjective]
Definition : not open to doubt
ตัวอย่างประโยค
She wanted to go; that was for sure.

3. for sure [adverb]
Definition : definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely')
Synonym : certainly, for certain, sure, sure as shooting, sure enough, surely
ตัวอย่างประโยค
The results are surely encouraging.
She certainly is a hard worker.
It's going to be a good day for sure.
They are coming, for certain.
They thought he had been killed sure enough.
He'll win sure as shooting.
They sure smell good.
Sure he'll come.

4. foreclosure [noun]
Definition : the legal proceedings initiated by a creditor to repossess the collateral for loan that is in default
Synonym : foreclosure


ETdict.com, Copyright ©