คำแปล forename แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ forename อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

forename แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. forename [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชื่อตัว
Synonym : first name
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่อแรก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does forename mean?
The meaning of forename .
1. forename [noun]
Definition : the name that precedes the surname
Synonym : first name, given name


ETdict.com, Copyright ©