คำแปล forty แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ forty อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

forty แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. forty [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : จำนวน 40


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does forty mean?
The meaning of forty .
1. forty [noun]
Definition : the cardinal number that is the product of ten and four
Synonym : 40, xl

2. forty [adjective]
Definition : being ten more than thirty
Synonym : 40, twoscore, xl


ETdict.com, Copyright ©