คำแปล freehold แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ freehold อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

freehold แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. freehold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์

2. freehold [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does freehold mean?
The meaning of freehold .
1. freehold [noun]
Definition : an estate held in fee simple or for life

2. freehold [noun]
Definition : tenure by which land is held in fee simple or for life


ETdict.com, Copyright ©