คำแปล friend แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ friend อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

friend แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. friend [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มิตร
Synonym : companion, comrade
Antonym : anemy,foe
คำที่เกี่ยวข้อง : เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does friend mean?
The meaning of friend .
1. friend [noun]
Definition : a person you know well and regard with affection and trust
ตัวอย่างประโยค
He was my best friend at the university.

2. friend [noun]
Definition : an associate who provides cooperation or assistance
Synonym : ally
ตัวอย่างประโยค
He's a good ally in fight.

3. friend [noun]
Definition : a person with whom you are acquainted
Synonym : acquaintance
ตัวอย่างประโยค
I have trouble remembering the names of all my acquaintances.
We are friends of the family.

4. friend [noun]
Definition : a person who backs a politician or a team etc.
Synonym : admirer, booster, champion, protagonist, supporter
ตัวอย่างประโยค
All their supporters came out for the game.
They are friends of the library.

5. friend [noun]
Definition : a member of the Religious Society of Friends founded by George Fox (the Friends have never called themselves Quakers)
Synonym : quaker


ETdict.com, Copyright ©