คำแปล fucking แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fucking อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fucking แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term fucking was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fucking mean?
The meaning of fucking .
1. fucking [noun]
Definition : slang for sexual intercourse
Synonym : ass, fuck, nookie, nooky, piece of ass, piece of tail, roll in the hay, screw, screwing, shag, shtup

2. fucking [adjective]
Definition : informal intensifiers
Synonym : bally, blinking, bloody, blooming, crashing, flaming
ตัวอย่างประโยค
What a bally (or blinking) nuisance.
A bloody fool.
A crashing bore.
You flaming idiot.

3. fucking [adverb]
Definition : intensifier, very colloquial
ตัวอย่างประโยค
What took you so fucking long?.


ETdict.com, Copyright ©