คำแปล full-time แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ full-time อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

full-time แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. full-time [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเต็มเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งทำทั้งวัน

2. full-time [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างเต็มเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง : แบบทำทั้งวัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does full-time mean?
The meaning of full-time .
1. full-time [adjective]
Definition : for the entire time appropriate to an activity
Synonym : full-time
ตัวอย่างประโยค
A full-time job.

2. full-time [adverb]
Definition : for the standard number of hours
Synonym : full-time
ตัวอย่างประโยค
She works full-time.


ETdict.com, Copyright ©