คำแปล fun แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fun อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fun แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fun [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสนุกสนานครื้นเครง
Synonym : amusement, enjoyment, merriment
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง

2. fun [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สนุกสนาน
คำที่เกี่ยวข้อง : เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก

3. fun [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งบันเทิงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fun mean?
The meaning of fun .
1. fun [noun]
Definition : activities that are enjoyable or amusing
Synonym : merriment, playfulness
ตัวอย่างประโยค
I do it for the fun of it.
He is fun to have around.

2. fun [noun]
Definition : verbal wit or mockery (often at another's expense but not to be taken seriously)
Synonym : play, sport
ตัวอย่างประโยค
He became a figure of fun.
He said it in sport.

3. fun [noun]
Definition : violent and excited activity
ตัวอย่างประโยค
She asked for money and then the fun began.
They began to fight like fun.

4. fun [noun]
Definition : a disposition to find (or make) causes for amusement
Synonym : playfulness
ตัวอย่างประโยค
Her playfulness surprised me.
He was fun to be with.


ETdict.com, Copyright ©