คำแปล funeral แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ funeral อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

funeral แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. funeral [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พิธีฝังศพ
Synonym : burial
คำที่เกี่ยวข้อง : งานฝังศพ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does funeral mean?
The meaning of funeral .
1. funeral [noun]
Definition : a ceremony at which a dead person is buried or cremated
ตัวอย่างประโยค
Hundreds of people attended his funeral.


ETdict.com, Copyright ©