คำแปล funny แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ funny อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

funny แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. funny [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : น่าขบขัน
Synonym : amusing, comical, humorous
คำที่เกี่ยวข้อง : ตลก, ชวนหัว, น่าหัวเราะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does funny mean?
The meaning of funny .
1. funny [noun]
Definition : an account of an amusing incident (usually with a punch line)
Synonym : funny remark, funny story, good story
ตัวอย่างประโยค
She told a funny story.
She made a funny.

2. funny [adjective]
Definition : arousing or provoking laughter
Synonym : amusing, comic, comical, laughable, mirthful, risible
ตัวอย่างประโยค
An amusing film with a steady stream of pranks and pratfalls.
An amusing fellow.
A comic hat.
A comical look of surprise.
Funny stories that made everybody laugh.
A very funny writer.
It would have been laughable if it hadn't hurt so much.
A mirthful experience.
Risible courtroom antics.

3. funny [adjective]
Definition : beyond or deviating from the usual or expected
Synonym : curious, odd, peculiar, queer, rum, rummy, singular
ตัวอย่างประโยค
A curious hybrid accent.
Her speech has a funny twang.
They have some funny ideas about war.
Had an odd name.
The peculiar aromatic odor of cloves.
Something definitely queer about this town.
What a rum fellow.
Singular behavior.

4. funny [adjective]
Definition : not as expected
Synonym : fishy, shady, suspect, suspicious
ตัวอย่างประโยค
There was something fishy about the accident.
Up to some funny business.
Some definitely queer goings-on.
A shady deal.
Her motives were suspect.
Suspicious behavior.

5. funny [adjective]
Definition : experiencing odd bodily sensations
ตัวอย่างประโยค
Told the doctor about the funny sensations in her chest.


ETdict.com, Copyright ©