คำแปล fuse แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fuse อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fuse แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fuse [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฟิวส์
คำที่เกี่ยวข้อง : ลวดตะกั่วนิรภัย

2. fuse [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมเข้าด้วยกัน
Synonym : blend, combine, unite
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน

3. fuse [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รวมเข้าด้วยกัน
Synonym : blend, combine, unite
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fuse mean?
The meaning of fuse .
1. fuse [noun]
Definition : an electrical device that can interrupt the flow of electrical current when it is overloaded
Synonym : electrical fuse, safety fuse

2. fuse [noun]
Definition : any igniter that is used to initiate the burning of a propellant
Synonym : fusee, fuze, fuzee, primer, priming

3. fuse [verb]
Definition : mix together different elements
Synonym : blend, coalesce, combine, commingle, conflate, flux, immix, meld, merge, mix
ตัวอย่างประโยค
The colors blend well.

4. fuse [verb]
Definition : become plastic or fluid or liquefied from heat
ตัวอย่างประโยค
The substances fused at a very high temperature.

5. fuse [verb]
Definition : equip with a fuse
provide with a fuse

6. fuse [verb]
Definition : make liquid or plastic by heating
ตัวอย่างประโยค
The storm fused the electric mains.


ETdict.com, Copyright ©