คำแปล fusion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ fusion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

fusion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. fusion [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหลอมละลาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does fusion mean?
The meaning of fusion .
1. fusion [noun]
Definition : an occurrence that involves the production of a union
Synonym : merger, unification

2. fusion [noun]
Definition : the state of being combined into one body
Synonym : coalition

3. fusion [noun]
Definition : the merging of adjacent sounds or syllables or words

4. fusion [noun]
Definition : a nuclear reaction in which nuclei combine to form more massive nuclei with the simultaneous release of energy
Synonym : nuclear fusion, nuclear fusion reaction

5. fusion [noun]
Definition : the combining of images from the two eyes to form a single visual percept
Synonym : optical fusion

6. fusion [noun]
Definition : correction of an unstable part of the spine by joining two or more vertebrae
usually done surgically but sometimes done by traction or immobilization
Synonym : spinal fusion

7. fusion [noun]
Definition : the act of fusing (or melting) together


ETdict.com, Copyright ©