คำแปล gain a point แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gain a point อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gain a point แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term gain a point was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
The term gain%a%point was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©