คำแปล gallery แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gallery อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gallery แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gallery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องแสดงผลงานศิลปะ
Synonym : salon, museum, studio
คำที่เกี่ยวข้อง : หอศิลป์, สตูดิโอ, ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงนิทรรศการ

2. gallery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่นั่งชั้นบน (เป็นระเบียงยาวในโรงละคร, โบสถ์)

3. gallery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เฉลียง
Synonym : arcade, balcony, upstairs
คำที่เกี่ยวข้อง : ระเบียงบ้าน, ดาดฟ้า, ทางเดินมีหลังคา, ทางเข้าประตูบ้าน

4. gallery [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนดู
Synonym : spectator, audience
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ชม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gallery mean?
The meaning of gallery .
1. gallery [noun]
Definition : spectators at a golf or tennis match

2. gallery [noun]
Definition : a porch along the outside of a building (sometimes partly enclosed)
Synonym : veranda, verandah

3. gallery [noun]
Definition : a room or series of rooms where works of art are exhibited
Synonym : art gallery, picture gallery

4. gallery [noun]
Definition : a long usually narrow room used for some specific purpose
ตัวอย่างประโยค
Shooting gallery.

5. gallery [noun]
Definition : a covered corridor (especially one extending along the wall of a building and supported with arches or columns)

6. gallery [noun]
Definition : narrow recessed balcony area along an upper floor on the interior of a building
usually marked by a colonnade

7. gallery [noun]
Definition : a horizontal (or nearly horizontal) passageway in a mine
Synonym : drift, heading
ตัวอย่างประโยค
They dug a drift parallel with the vein.


ETdict.com, Copyright ©