คำแปล gender แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ gender อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

gender แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. gender [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เพศ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does gender mean?
The meaning of gender .
1. gender [noun]
Definition : a grammatical category in inflected languages governing the agreement between nouns and pronouns and adjectives
in some languages it is quite arbitrary but in Indo-European languages it is usually based on sex or animateness
Synonym : grammatical gender

2. gender [noun]
Definition : the properties that distinguish organisms on the basis of their reproductive roles
Synonym : sex, sexuality
ตัวอย่างประโยค
She didn't want to know the sex of the foetus.


ETdict.com, Copyright ©